خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

SKU:
۱۱۸۰۳
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۱۱۷
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته