دینامیک سیالات محاسباتی- قسمت اول

SKU:
۱۱۵۹۴
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۸۲
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته