شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون - قسمت اول

SKU:
۱۱۸۰۴
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۶۹
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته