موارد ویژه نفت، گاز و پتروشیمی- قسمت اول

SKU:
۱۱۹۸۳
نوع مدرک: 
تعداد صفحات: 
۱۰۱
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته