مکانیک سیالات - قسمت دوم

SKU:
۱۱۶۷۱
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۸۰
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته