مکانیک سیالات

SKU:
۱۱۴۲۵
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
تعداد صفحات: 
۷۱
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته