انتقال انرژی به روش اچ وی دی سی

SKU:
۱۱۱۲۳
نوع مدرک: 
نوع و نام دانشگاه: 
نام استاد: 
تعداد صفحات: 
۱۳۰
قیمت: 
ریال,۱۹۰,۰۰۰
مدت زمان اعتبار دانلود: 
۲ هفته